Vážení a milí kamarádi, přátelé, známí, jakož i příznivci ducha kavárny, s nimiž jsem se neměl tu čest osobně blíž poznat... Všem bych vám chtěl strašně moc poděkovat za přízeň, pomoc a podporu, nejen tu finanční, nýbrž i duchovní. Není slov, jak to vyjádřit. Jménem svým i rodiny. Spousta z vás ví, někteří tuší, že "projekt" kavárny byl spíše projektem sociálním než "byznysovým". Za těch téměř osmnáct let existence se podařilo - zejména díky zodpovědným kurátorům i Společenstvu Chráněného Pařezu - uskutečnit přes 170 výstav, autorských čtení, koncertů, přednášek, promítání, happeningů a dalších veselých akcí typu Rybovka či Poslední večeře. Můj/náš dík patří samozřejmě i organizátorům sbírky a všem, kdo se podíleli na uskutečnění skvělého festivalu, všem účinkujícím. Děkuji všem barmanům. Doufám, že všem výše jmenovaným budu moci jakýmkoli způsobem dobrotu v budoucnu oplatit. V neposlední řadě děkuji panu Hrdinovi za trpělivost a velkorysost ve všech ohledech. Mrzí mě zklamání všech, kteří ztratili tradiční místo setkání, odpočinku, kanceláře, spojení s HaDivadlem. Ale třeba nepřijde genius loci vniveč a další nájemce aspoň něco vydrží. Chodíval jsem do toho prostoru jako dítě k holiči (tam jsem pokousal prvního holiče), později do antikvariátu. Jeden z mých synů kdysi před dávnými lety pravil, že až jednou umřu, převezme podnik a po něm jeho děti a kavárna švanda tam bude navěky. Tož tak. Než se rozpláču, tak raději: Hasta la vista v lepších časech, siroty!!!

zdraví Švanda & family
Drazí, cíl sbírky byl dosažen. Dluh je splacen a zůstatek na účtu bude převeden Centru paliativní péče. Nevýslovné díky všem přispěvatelům, zejména rodině Hrdinových za odpuštění podstatné části závazku a za roky shovívavosti.

Díky patří i všem návštěvníkům neopakovatelného dýchánku. Na dobrovolném vstupném se vybralo šedesát dva tisíc devět set osmdesát tři korun, jedno euro a dva złoté. Díky Matějovi a celé bandě okolo Živé cihelny za azyl. Díky barům Naproti, Ponava a Na dráze za velkou pomoc s naším barem na místě. Stejně tak děkujeme baru Game over a Sokoláku na Priglu skrze kuchyň. Díky Vinyl rock music a Knihovně Václava Havla za príma stánky. Díky Petrovi za luxus na tácku. Díky Tomášovi za zvuk, Jakubovi a Frantovi za světla a Saddámovi za stream. Díky Kubovi za plakát a Luďkovi za web. A díky všem dalším dobrovolníkům, jmenovitě: Aničce, Dáše, Dorotce, Evičce, Kátě, Klárce, Marušce, Nikče, Peggy, Soničce, Sosně, Adamovi, Alíkovi, Aťovi, Bořkovi, Davídkovi, Jimmymu, Josefovi, Matesovi, Matlovi, Michalovi, Němcovi, Paťovi, Pítrovi, Slívovi, Štěpánovi, Valdovi, Kubovi a Kubovi.

Díky Kátě, Martinovi, Marianovi, Romanovi, Bořkovi, Ondřejovi, Dominikovi, Štěpánovi, Romanovi a Leošovi za poezii a Jáchymovi za prózu a za to, jak se odvázal. Omluva všem, na které nevyšel čas. Díky Milošovi, Antonínovi a Martinovi za hudební doprovod čtení. Díky Jarovi, Martinovi a Tomášovi za underground. Díky Kubovi, Frantovi a Matesovi za randál do vedra a Zuzance s Martinem za písničky do deště. Díky Pavlovi za tlukot a Tomášovi za rap. A velké díky Monice s Tomášem, byli jste neuvěřitelní. Nikola se omlouvá, strašně chtěla zahrát, ale jiné síly byly proti. A díky Maruně, že nás večerem provedla.

A díky Romane!


stream: https://bit.ly/3pCHG1s

vystoupili:
NAČEVA & TOMÁŠ VTÍPIL
PAVEL FAJT
DĚTI KAPITÁNA MORGANA
SOUVRAT
ERRROR
JUDAS & JESUS
SOŇO
+
Leoš Slanina, Marian Palla, Martin Reiner,
Ondřej Krystyník, Roman Krištof, Bořek Mezník,
Kateřina Koutníková, Štěpán Alexander,
Dominik Bárt, Roman Führich a Jáchym Topol


konecsvandy@kavarnasvanda.cz